Faaliyetler

#1

Çanakkale Akıllı Şehir Semineri

Akıllı şehir kavramı konusunda aynı dili konuşabilmek ve aynı kavramlarda buluşabilmek amacıyla, akıllı şehir kavramını irdeleyen, akıllı şehir bileşenlerini, dünyadan en iyi akıllı şehir örneklerini, Akıllı Şehre Dönüşüm Modelini anlatan, Aklım Fikrim Çanakkale Projesi’ni açıklayan kapsamlı bir Akıllı Şehir Semineri 30 Mart 2017 tarihinde düzenlenmiştir. Seminere, Çanakkale Valisi, Çanakkale ve Kepez Belediyelerinin yetkilileri, şehrin ilgili kamu kurumları, özel sektör kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin yetkilileri ve temsilcileri katılmışlardır.   

#2

Çanakkale Ortak Akıl Çalıştayı

Çanakkale’nin ilgili kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kurumlarıyla birlikte 31 Mart 2017 tarihinde bir ortak akıl çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştayda, Çanakkale Akıllı Şehir Semineri özetlenmiş, mevcut güçlükler ve ihtiyaçlar akıllı şehir perspektifi ile tespit edilmiştir. Çözüm önerileri geliştirilmiş ve Çanakkale Akıllı Şehir Vizyon Önerileri üzerinde çalışılmıştır. Aynı çalışma, 12 Nisan 2017 tarihinde Çanakkale Gençlik Dernekleri ile düzenlenmiş, Akıllı Şehir Seminerini takiben aynı metot ile gençlerin bakış açısıyla mevcut güçlükler ve ihtiyaçlar, ilgili çözüm önerileri ve akıllı şehir vizyon önerileri tespit edilmiştir.

#3

Çanakkale Akıllı Şehir Yol Haritası

Türkiye’de ilk kez bu denli katılımcı anlayışıyla başlatılan ve tüm yerel paydaşların ortak bir heyecanla sahiplenmesiyle sürdürülen akıllı şehir projesinin çıktıları, Çanakkale’de 31 Mayıs 2017 tarihinde, geniş katılımla düzenlenen bir toplantıyla kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. 

Aklım Fikrim Çanakkale Projesi için Novusens liderliğinde oluşturulan saha ekibi tarafından önce kapsamlı bir kaynak taraması yapılmıştır. Ardından yoğun saha ziyaretleri ile kent için durum tespiti derinleştirilmiştir. Eş zamanlı olarak şehir genelinde akıllı şehir anketi yapılmıştır. Elde edilen bulguların ışığında bir akıllı şehir semineri ve iki ayrı ortak akıl çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bulgular, proje ekibi tarafından dünyadaki uygulamalar ışığında değerlendirilerek Çanakkale’ye özgü bir akıllı şehir yol haritası ve öneriler bütünü ortaya koyulmuştur. 

Akıllı Şehir Yolunda Çanakkale Yol Haritası Raporuna buradan erişebilirsiniz.

#4

Çanakkale Akıllı Şehir Eğitimleri

Aklım Fikrim Çanakkale Projesi kapsamında şehrin kurumsal kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmak ve akıllı şehirler konusunda bir dil birliği sağlamak için farklı hedef kitlelere hitap eden bir dizi eğitim düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimler 2018 yılında, 11 Haziran, 24 Temmuz, 13 Eylül ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.