Hakkında

Dünyanın geçirdiği büyük demografik değişim, özellikle şehirler için “akıllı büyümeyi” zorunlu hale getiriyor. Bugün dünya nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyor ve Birleşmiş Milletler bu oranın 2050 yılında yüzde 70’e ulaşacağını öngörüyor.  Sadece 15 yıl içinde kentsel bölgelerin iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. 

Dünya Bankası, bugün yüzde 72’si kentlerde yaşayan 80 milyon nüfuslu Türkiye’nin kentleşme oranının 2030 yılında yüzde 80’i geçeceğini tahmin ediyor. Böyle bir değişimde sınırlı kaynakların bugünden etkin ve akıllı kullanımı hayati önem taşıyor. Bu nedenle gelişmiş ülkelerden başlayarak dünyada “akıllı şehir” eğilimi giderek yükseliyor.

Bu gerçeklerden hareketle Kale Grubu ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğinde, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yürütücülüğünde 2017 yılında hayata geçirilen Aklım Fikrim Çanakkale Projesi, İstanbul-İzmir aksında kalan ve adına altın çember denilen bölgenin kalbinde yer alan Çanakkale’nin akıllı şehre dönüşüm yolculuğuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Çanakkale’nin Çan ilçesinde doğan ve Türkiye’nin en büyük sanayi gruplarından biri olan Kale Grubu, ülkemizin bilgi toplumuna dönüşmesi için çalışan TBV ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü ile iş birliğine giderek 1 Şubat 2017 tarihinde, Aklım Fikrim Çanakkale Projesi’ni hayata geçirmiştir.

Akıllı Şehir Nedir?

Sınırlı kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması için bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan, bu yatırımlar sonucu tasarruf eden, bu tasarrufla sağladığı hizmet ve yaşam kalitesini yükselten, doğada bıraktığı karbon ayak izini azaltan, çevreye ve doğal kaynaklara saygılı, tüm bunları yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle yapan şehirler akıllı şehir olarak tanımlanmaktadır.

Proje Aşamaları

Aklım Fikrim Çanakkale Projesi’nin katkılarından bir tanesi Çanakkale’nin, İspanya’daki Tarragona şehri ile birlikte ‘Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık’ Projesiyle Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ‘Şehir Eşleştirme Projesi’ hibesinden yararlanması olmuştur.

Projenin nihai hedefi, Çanakkale’nin yaşanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine teknoloji aracılığı ile katkıda bulunarak Çanakkale’nin rekabet gücünü ulusal ve küresel ölçekte yükseltmektir.