Konferans

Sürdürülebilir ve Akıllı: Aklım Fikrim Çanakkale

Troya Müzesi, Çanakkale

19 Eylül 2019, Perşembe  

Kayıt

08:45 – 09:15

RESMİ AÇILIŞ: BİLGİ ve DENEYİM PAYLAŞIMI

Karşılama

09:15 – 09:20

Zeynep Bodur Okyay

09:20 – 09:25

Başkan ve CEO, Kale Grubu

Faruk Eczacıbaşı

09:25 – 09:30

Başkan, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)

Bülent Özcan

09:30 – 10:00

Genel Müdür, Dışişleri Bakanlığı AB İlişkileri Genel Müdürlüğü, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama

Ülgür Gökhan

09:30 – 10:00

Çanakkale Belediye Başkanı

Orhan Tavlı

09:30 – 10:00

Çanakkale Valisi

DİYALOG: DÜNYADA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI ŞEHİRLER

Panelistler

10:00 – 10.50

Faruk Eczacıbaşı, Başkan, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
Bart van Bolhuis, Hollanda Konsolosluğu İstanbul Başkonsolosu
Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi Başkanı

Moderatör
Ülge Uğurlu, Kıdemli Yerel Yönetim Uzmanı, Akıllı Şehirler Danışmanı, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü

KAHVE ARASI

Video Gösterimi

11:20 – 11:30

Aklım Fikrim Çanakkale Projesi

ANA OTURUM#1: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI HAREKETLİLİK

OTURUM AÇILIŞI: Murad Gürmeriç

11:30 – 11:40

Kıdemli Ulaşım Uzmanı, Dünya Bankası

Panelistler

11:40 – 12:30

Erol Aydın, Genel Sekreter, AUS Türkiye
Egemen Alpay, Genel Müdür, F+ Ventures
Sibel Bülay, Editör, EKOIQ, Yerel Yönetimler ve Yaşanabilir Şehirler

Moderatör
Beril Kırcı, Akıllı Şehir Danışmanı, Proline

ÖĞLE YEMEĞİ

12:30 – 14:00

Video Gösterimi: “Neden Bisiklete Biniyoruz/Why we Cycle” Avrupa Hareketlilik Haftası Kapsamında (Konferans Salonu);
REHBERLİ MÜZE TURU (tercihe bağlı)

ANA OTURUM#2: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI ÇEVRE

OTURUM AÇILIŞI: Prof. Dr. Buket Ayşegül Özbakır

14:00 – 14:10

Akademisyen, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama

Panelistler

14:10 – 15:00

İdil Gürsel, Kıdemli Müdür, Altyapı Finansmanı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
Deniz Şilliler Tapan, İletişim Yöneticisi, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme Portföyü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Harun Badem, Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Moderatör
Prof. Dr. Buket Ayşegül Özbakır, Akademisyen, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge Planlama

KAHVE ARASI

15:00 – 15:30

PARALEL OTURUMLAR

15:30 – 16:30

PARALEL OTURUM#1: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE AKILLI EKONOMİ

OTURUM AÇILIŞI: Dr. Cihan Çobanoğlu

15:30 – 15:40

Akademisyen, Akıllı Turizm Profesyoneli; Başkan, College of Hospitality and Tourism Leadership (CHTL) University of South Florida Sarasota-Manatee (USFSM) - VIDEO

Panelistler

15:40 – 16:30

Claudio Chinali, Başkan, Eataly İstanbul
Cengiz Genç, Mavruz Tarım, Kurucu Ortak
Tülin Akın, Kurucu; TABİT Akıllı Tarım Teknolojileri; Ashoka Fellow

Moderatör
Ezgi Karakaş Akademisyen, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,
Turizm Fakültesi

PARALEL OTURUM#2: KAPSAYICI VE AKILLI ŞEHİRLER

(Bu oturum Dijital Topuklar tarafından tasarlanmıştır)

OTURUM AÇILIŞI: Ali Koç

15:30 – 15:40

Kurucu, Fide Okulları

Panelistler

15:40 – 16:30

Hasan Deniz, Babalık Çalışmaları Birimi Direktörü, AÇEV
Jülide Erdoğan Genel Müdür, Yenibirlider Derneği
Çiğdem Demir Çelebi Akademisyen, Psikolojik Danışman ‘Aktif Yaşlanma’, Marmara Üniversitesi
Ufuk Koçak, Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Dünya Serbest Dalış Rekortmeni ve Yazar (kitabı SI-NIR-SIZ)

Moderatörler
Elif Doğan, Perihan Gürer, Dijital Topuklar

PARALEL OTURUM#3: ŞEHİR EŞLEŞTİRME VE AKILLI ŞEHİRLER

(Bu oturum Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

OTURUM AÇILIŞI: AB Başkanlığı

15:30 – 15:40

Panelistler

15:40 – 16:30

Ömer Maz, Proje Koordinatörü, Çorum Belediyesi, Akıllı Şehirler için Yol Haritası Projesi
Hale Evrim Akman, Proje Koordinatörü, Çanakkale Belediyesi, Geleceğin Akıllı Şehirleri İçin Ortaklık Projesi
Hakan Güven, Akıllı Şehirler Şube Müdürü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Hüseyin Yıldırım, Türkiye Belediyeler Birliği

Moderatör
Kayhan Özüm, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

KAPANIŞ

Kale Grubu ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü temsilcileri

17:00 – 17:15

PERFORMANS GÖSTERİSİ

17:30 – 19.00

(ÇOMÜ Trio)
Yer: OPET Arkeo-köy Tevfikiye

GÜN BATIMI KOKTEYLİ

17:30 – 19.00

(OPET Sponsorluğunda)

KONSEPT NOT

Dünyanın geçirdiği büyük demografik değişim, özellikle şehirler için “akıllı büyümeyi” zorunlu hale getiriyor. Bugün dünya nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyor ve Birleşmiş Milletler bu oranın 2050 yılında yüzde 70’e ulaşacağını öngörüyor.  Sadece 15 yıl içinde kentsel bölgelerin iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Dünya Bankası, bugün yüzde 72’si kentlerde yaşayan 80 milyon nüfuslu Türkiye’nin kentleşme oranının 2030 yılında yüzde 80’i geçeceğini tahmin ediyor. Böyle bir değişimde sınırlı kaynakların bugünden etkin ve akıllı kullanımı hayati önem taşıyor. Bu nedenle gelişmiş ülkelerden başlayarak dünyada “akıllı şehir” eğilimi giderek yükseliyor.

Bu gerçeklerden hareketle Kale Grubu ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde, Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü yürütücülüğünde 2017 yılında hayata geçirilen Aklım Fikrim Çanakkale Projesi, İstanbul-İzmir aksında kalan ve adına altın çember denilen bölgenin kalbinde yer alan Çanakkale’nin akıllı şehre dönüşüm yolculuğuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Projenin nihai hedefi, Çanakkale’nin yaşanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine teknoloji aracılığı ile katkıda bulunarak Çanakkale’nin rekabet gücünü ulusal ve küresel ölçekte yükseltmektir. Çanakkale, Türkiye’de, orta ölçekli şehirlerarasında, sistematik bir süreç izleyerek akıllı şehre dönüşüm sürecini başlatan ilk şehir olarak, gerek Türkiye’de gerekse uluslararası mecralarda ilgi görmüştür.

Aklım Fikrim Çanakkale projesinin bir ayağı olarak 19 Eylül 2019 tarihinde Çanakkale Troya Müzesi’nde düzenlenen Sürdürülebilir ve Akıllı: Aklım Fikrim Çanakkale Uluslararası Konferansı, sürdürülebilir ve akıllı şehirler kavramına dünyadan örnek uygulamalar ve deneyim paylaşımları ile ışık tutmak ve Aklım Fikrim Çanakkale çatısı altında Çanakkale için yeni fikirler geliştirmeyi hedeflemektedir.

Konferans, Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik, Sürdürülebilir ve Akıllı Çevre ana oturumları ile Sürdürülebilir ve Akıllı Ekonomi, Akıllı ve Kapsayıcı Şehirler ve AB Şehir Eşleştirme Programı olmak üzere üç paralel oturumdan oluşmaktadır.

Sürdürülebilir ve akıllı bir gelecek kurgusu için tüm paydaşların sorması gereken sorular şunlardır:

 • Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için yeni ulaşım modelleri nasıl olmalıdır?
 • Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek  için şehirlerimizde çevre ve enerji konusunda teknolojiden nasıl fayda sağlanabilir?
 • Sürdürülebilir ve refah içinde bir gelecek için yerel ekonomi nasıl kurgulanabilir?

Bu sorulara, tüm katılımcıların aktif rol alacağı Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler: Aklım Fikrim Çanakkale Konferansı’nda yanıt aranacaktır.

 • Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik
 • Sürdürülebilir ve Akıllı Çevre
 • Sürdürülebilir ve Akıllı Ekonomi
 • Kapsayıcı ve Akıllı Şehirler
 • Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Programı
 • Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler alanında çalışan:
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Belediyeler,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Üniversiteler,
 • Teknokentler,
 • Özel sektör temsilcileri
 • KOBİ’ler
 • Kanaat önderleri
 • Teknik liderler ve uzmanlar
 • Araştırma ve geliştirme uzmanları
 • Girişimciler
 • Medya mensupları